Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 21. století (Epocha zániku)

2001–sou?asnost


ADEA projekt: Zapomenuté krematorium, 2019 František B?lohlávek: Výv?sní štít pošty 2, 1968–1972 Otto Cienciala: Slune?ní hodiny, 1982–1986 Karel ?ermák, Miloslav Starec, Petr Bauer: ?ivot v míru, 1982–1983 Ji?í Jaromír Drozd: ?ty?i ro?ní období / Lidová zábava / Tane?ní motivy, 1958–1960 Ji?ina Fišerová: Horník s praporem, 1955 (?) Veronika Flaková: V?d?ní, 1970 Antonie Gabánková Laníková: D?ti, 2. polovina 50. let 20. století Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 1956 (?) Jan Gajda: pam?tní deska výstavby Frýdlantských most?, 1982–1986 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Vladislav Gajda: fontána, 1976–1981 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb, 1981–1982 Antonín Gavlas: Fontána / Krystaly, 1995 Augustin Handzel: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1928 Pavel Hanzelka: d?tská proléza?ka, 1966–1969 Ilja Hartinger: Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava, 1983 Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky, 1964 (?) Miloslav Hejný: Zlatá brána, 1966–1970 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Plody slunného Bulharska, 1987 Vladimír Janoušek: Ratolest, 1979–1980 Lubomír Jurok: mozaika, 1967 Václav Kitzberger: Autobus s turisty, 2002 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: d?licí m?í?, 1964–1965 Kokeš: Barokní andílci, 2017 Jan Komárek: Hornictví, 1955 (?) Antonín Kro?a, Zdenek H?la, Ji?í H?la: Mládí, 1985 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ptáci, 1980 Zden?k Ku?era: Totem, 1969–1970 Josef Kupka, Rudolf Kouba: vstup do m?sta od Hlu?ína, 1980 Aleš Kv?to?: symbol restaurace, 1981 Jana Laštovková Bartošová, Karel Kronych: Výroba elekt?iny, 1961–1962 Petr Lysá?ek: Uzel není problém, 1994 Karel Malich: Prostorová plastika, 2012 Karel Malich: ?ernobílá plastika, 60. léta 20. století Stanislav Martinec: Hornictví a p?íroda, 1979–1982 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým, 2014 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1975–1976 Ji?í Myszak: Výroba slínku, 1975–1976 Vladimír Navrátil: Mládí a radost / Sedící dívka, 1. polovina 70. let 20. století Zden?k N?me?ek: Rodina, 1988 neznámý: Hory / Fatra, 70.–80. léta 20. století neznámý: kachlová st?na, 1. polovina 90. let 20. stol. neznámý: D?ti, p?elom 19./20. století neznámý: 3 lvi, 1904–1905 neznámý: výduch vzduchotechniky, 1984–1987 neznámý: dekorativní parapety, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: fontána, p?elom 80./90. let 20. století (?) neznámý: D?lník mostárny, 1968 (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: Obchod, Setba a Hornictví, 1929 neznámý: dekorativní m?í?, ? neznámý: Pam?tní deska ?idovským ob?tem druhé sv?tové války z Ostravy, 1992 neznámý: kv?tníky, 60. léta 20. století (?) neznámý: malí?ská výzdoba Dolu Petr Bezru?, ??? neznámý: Rybky, 1976 (?) neznámý: Koník Ferdinand, 2019 (?) neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: dekorativní skla, 60. léta 20. století (?) Eduard Ov?á?ek: T?i totemy / Rodina, 1970–1972 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Zden?k Pokorný: vstup do m?sta od Opavy, 1981 Miro Po?ár: Mate?ství, 2004 Jan Provazník: Oslava ?ivota, 50. léta 20. století (?) Ivo P?íleský: reliéf, 1972 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: reliéf, 1975–1977 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1967 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1979–1980 Miroslav Rybi?ka: Zví?átka, 1982 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: Rytmus pohybu, 1985–1987 Petr Sedlík: Vlny / dekorativní reliéf, 1995 Ev?en Scholler: emblém restaurace Olympia, 1976–1977 Ev?en Scholler: Bankovnictví a Spo?ivost, 1981 Ev?en Scholler, Otto Cienciala: Pramen / Kv?tina, 1976–1978 Aleš Stanovský, Ev?en Scholler: vstup do m?sta od Mošnova, 1980 Ctirad Stehlík, Milan König: Jiho?eská m?sta, 1976 Karel Stehlík, Ctirad Stehlík: Ji?ní ?echy, 1975–1976 Šárka Strnadlová Ksandrová, Zden?k Strnadel: vstup do m?sta od Klimkovic, 1980 Ji?í Sur?vka: Mrazík p?ichází z Kremlu, 1998 Franciszek ?wider: Nová spole?nost / Boj, osvobození, práce v míru, 1958 Ivo Sýkora: Klaun, 2007 Josef Špa?ek: Labut?, 1960 Karel Št?tká?: ?ena a slunce, 1979–1985 Karel Št?tká?, Jan Obšil: Voda, 1971 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: Rodina, 1961 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Barevná kompozice / Letadlo, 1966–1968 V?ra Tošenovská: Sv?t divadla / Ostrava a divadlo / P?edstavení za?íná, 1984–1986 V?ra Tošenovská: dekorativní st?ny, 1962–1965 Radim Ulmann: dekorativní ze?, 1968–1969 Václav Uruba: dekorativní st?na schodišt?, 1967–1968 Václav Uruba: abstraktní reliéf, 1967–1968 Václav Uruba: D?tské skláda?ky, 1966 Václav Uruba: naddve?ní reliéfy, 1967–1968 Ida Vaculková: Noc a den / Jiho?eský motiv, 1975–1976 Pavel Vácha: Prorok, 2008 Rudolf Valenta: Ohe?, 1968–1970 Rudolf Valenta: dekorativní m?í?e, 1968–1969 Vratislav Varmu?a: Radost ze ?ivota, 1969–1976 Karla Vašicová, Old?ich Vašica, Ji?í Klaška: D?jiny Ostravy, 1974 Karla Vašicová, Old?ich Vašica: mozaika, 1966