neznámý: kachlová st?na

 • Název kachlová st?na
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1. polovina 90. let 20. stol.
 • Zánik 21. století
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no asi v roce 2015
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  nápis O. A. = obchodní akademie; datace st?ny není známa; St?ední ekonomická škola se do areálu bývalé ZŠ p?est?hovala roku 1980; na Obchodní akademii však byla p?ejmenována teprve po roce 1989

 • Sou?adnice 49.821735, 18.191716
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace Obchodní akademie na ul. Polská (bývalá ZŠ)
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek