Rejst?íky ? T?íd?ní dle autor? ? neznámý

neznámý: 3 lvi, 1904–1905 neznámý: 3 putti, 1911–1913 neznámý: Afrodita, po?átek 20. století (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: And?lé, kolem roku 2010 (?) neznámý: Architektura, ? neznámý: Atlanti, 1925 neznámý: Atlanti, 1911 neznámý: Atlet a ?ena, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: Bubliny, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: busta Antonína Dvo?áka, ? neznámý: busta arcivévody Rudolfa Habsburského, kolem roku 1850 (?) neznámý: busta Jana Amose Komenského, 60. léta 20. století (?) neznámý: Busta Ji?ího z Pod?brad, 1899 neznámý: busta Miloše Sýkory, 50. léta 20. století (?) neznámý: ?eský lev, 1924 (?) neznámý: dekorativní m?í?, 70. léta 20. století (?) neznámý, Milan Zezula: dekorativní m?í?, 90. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní m?í?, ? neznámý: dekorativní parapety, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: dekorativní plastiky, 1910–1911 neznámý: dekorativní pr?svit, p?elom 50./60. let 20. století neznámý: dekorativní prvek, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní skla, 60. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní st?na, 60. léta 20. století neznámý: dekorativní st?na s ?ardiniérami, 1991 (?) neznámý: dekorativní vrata, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní výzdoba podchod?, 50. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní zábradlí, 60. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní ztvárn?ní podchodu, po?átek 21. století neznámý: D?lník mostárny, 1968 (?) neznámý: designová svítidla, 1965 (?) neznámý: D?ti, p?elom 19./20. století neznámý: D?ti / Jaro, léto, podzim, zima, 1923 neznámý: d?tské h?išt? s totemem / Vodník, po?átek 70. let 20. století (?) neznámý: Dívka, Chlapec a ?ena s dít?tem, 1912 neznámý: domovní znamení a reliéf, 1955–1957 neznámý: emblém školy, 1956 neznámý: Erb Bzenc? z Markvartic, 1573 neznámý: Falco / Herkulovský motiv, Orel nad Ostravou a Sovy, 1922–1926 neznámý: fontána, p?elom 80./90. let 20. století (?) neznámý: geometrický pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: Globus, 2012–2013 neznámý: Gryfové s lyrou, 1922 neznámý: Hlava Satyra, 20. léta 20. století neznámý: Hodiny, 60. léta 20. století (?) neznámý: Hodiny, ? neznámý: Hodiny, 1975 (?) neznámý: Hojnost / Ceres, 1898–1899 neznámý: Hol?i?ka a Chlape?ek, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: Holubice míru, múzy a uniformované hlavy mu??, kolem 1955 neznámý: Hornická Ostrava, po?átek 20. století (?) neznámý: hornické a léka?ské symboly, 1957 (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Hory / Fatra, 70.–80. léta 20. století neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: Hutník / Sléva?, 1961 (?) neznámý: Hygie, konec 19. století neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: kachlová st?na, 1. polovina 90. let 20. stol. neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie), asi 90. léta 19. století neznámý: Kašpárci, 2. polovina 70. let 20. století (?) neznámý: Kocour, Pták a Pes, 50. léta 20. století (?) neznámý: Kohout a Ko?ka, 50. léta 20. století neznámý: Koník Ferdinand, 2019 (?) neznámý: konstruktivistická mozaika, 1962 (?) neznámý: Ková? a Strojník, 1911–1912 neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: Kristus Pantokrator, 80. léta 19. století (?) neznámý: Kristus Pantokrator a chrli?e, p?ed rokem 1893 (?) neznámý: K?est Krista / Sv. Jan K?titel, 1817 neznámý: kv?tníky, 60. léta 20. století (?) neznámý: Kv?ty, 60. léta 20. století (?) neznámý: Kyti?ka, 1953 (?) neznámý, Alois Hlubek: Kytky, Ptáci a další motivy, 1954 neznámý: Le?ící, ? neznámý: Lidé Ostravy, 80. léta 20. století (?) neznámý: Liška, 50. léta 20. století (?) neznámý: Liška, 60. léta 20. století (?) neznámý: Lodi?ky, po?átek 21. století neznámý: Madona, po?átek 20. století (?) neznámý: Madona, 80. léta 19. století (?) neznámý: malí?ská výzdoba Dolu Petr Bezru?, ??? neznámý: Matka a dít?, 1955 (?) neznámý: Medailony s putti, 1898 neznámý: Mír d?tem, 2. polovina 70. let 20. století neznámý: Mládí, Stavitelství, Mate?ství a Obchod, konec 20. let 20. století neznámý: Mladí ?elezá?i, p?elom 50./60. let neznámý: mozaika, konec 60. let 20. století (?) neznámý: Mu? a ?ena, 30. léta 20. století (?) neznámý: nápis Olympia, 1977 (?) neznámý: Obchod, Setba a Hornictví, 1929 neznámý: objekt v hale, 90. léta neznámý: Ornamentální sgrafita, 1955 neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: památník ob?tem první sv?tové války, 1922 neznámý: Památník ob?tem první sv?tové války / Utrpením k svobod?, 1922 neznámý, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Místecká, konec 80. let 20. století neznámý: památník umu?eným 1939–1945, konec 40. let 20. století (?) neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi, 1936 neznámý: pam?tní deska Tomáši Garriguu Masarykovi, 1936 neznámý: Pam?tní deska ?idovským ob?tem druhé sv?tové války z Ostravy, 1992 neznámý: Pam?tní desky umu?eným zam?stnanc?m závodu a ob?tem náletu, konec 40. let 20. století (?) neznámý: pam?tní desky ve škole, 1925 neznámý: Panna Maria, p?elom 19./20. století (?) neznámý: Panna Marie Bolestná, 1877 neznámý: plastiky, 40.–50. léta 20. století (?) neznámý: podlahová mozaika, 1. polovina 60. let 20. století neznámý: podstavec sochy sv. Floriána, 1872 neznámý: Pomník císa?e Františka Josefa I., 1906 neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století neznámý: pouta? Metasport, 70. léta 20. století (?) neznámý: pouta? Moravských chemických závod?, 1972 (?) neznámý: Práce, 1922 neznámý: Práce a erb, 1902–1903 neznámý: Práce a Hry / Den horník? a Den d?tí, 1955 neznámý: P?íroda, 1955 neznámý: Ptáci, 1958 neznámý: Putti, 1923 neznámý: Putti s kv?tinovým košem, 1920 neznámý: putto s girlandou, 1921 (?) neznámý: Racek, 1993–1994 neznámý: reliéf, 90. léta 20. století (?) neznámý: reliéf, konec 60. let 20. století (?) neznámý: reliéfní parapety balkon?, 70.–80. léta 20. století neznámý: reliéfní ztvárn?ní st?ny, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: reliéfy se slovanskými a pta?ími motivy, 1925 neznámý: reliéfy s hornickými motivy, 1972–1974 (?) neznámý: reliéf Zdravotní pé?e a dekorativní výzdoba fasád, 1895–1896 neznámý: Rybá?, Sova a Plamen poznání, 1914 neznámý: Rybky, 1976 (?) neznámý: sgrafita moštárny, 1973 (?) neznámý: Smutek / ?al, 1935 neznámý: Srp a kladivo, 60. léta 20. století (?) neznámý: Strom, 21. století (?) neznámý: Strom vlasti, ? neznámý: supraporty a dve?ní výpln? se znaky, polovina 50. let 20. století neznámý: Sv. Antonín Paduánský, 1886 (?) neznámý: Sv. Barbora, 21. století (?) neznámý: Sv. Florián, po roce 1763 neznámý: Sv. Florián, 19. století (?) neznámý: Sv. Florián, 1872 neznámý: sv. Jan Nepomucký, p?ed rokem 1791 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?elom 19./20. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 18. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1712 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?ed rokem 1719 (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 19. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1769 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?elom 18./19. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1747 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, konec 18. století (?) neznámý: Sv. Vendelín, polovina 19. století (?) neznámý: Šipky / pouta?e Nové huti, 70. léta 20. století (?) neznámý: Šnek, 60. léta 20. století (?) neznámý: Tan?ící, 1902 neznámý: Tenis, ? neznámý: T?ebovická elektrárna, 60. léta 20. století (?) neznámý: T?i stropní rozety, 1956 (?) neznámý: Va?ka, 1990 neznámý: V?d?ní, 1901 neznámý: V?nec, 1957 neznámý: Vinobraní, 50. léta 20. století (?) neznámý: Vítkovické stavby, 1986 neznámý: vstup do m?sta od Pet?valdu, ? neznámý: vstup do m?sta od Rychvaldu, ? neznámý: výduch vzduchotechniky, 1984–1987 neznámý: výzdoba pr??elí kostela Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie, 1896–1899 neznámý: výzdoba vstupu kostela Nanebevzetí Panny Marie, 1901–1902 neznámý: Zajíc, 2017 neznámý: Znak, 1923 neznámý: znak hasi??, 1925 neznámý: Znak m?styse, 1930 neznámý: ?ena v loubí, 1903