neznámý: Hutník / Sléva?

 • Název Hutník / Sléva?
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1961 (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková uvádí jako autora Emila Sedlíka (chybn? uvedeno Sedlák), ale jeho syn Petr Sedlík autorství pop?el; stará pohlednice z p?elomu 50./60. let dokazuje, ?e ?lo p?vodn? o do?asnou instalaci p?ed hlavním pavilonem výstavi?t? na ?erné louce (z?ejm? pro výstavu Ostrava za socialistické ?ivotní prost?edí 1961, ale na tomto míst? stála je?t? b?hem výstavy v roce 1963), která m?la rovn?? ?enský prot?j?ek; v podnikových novinách V?KG je pak dolo?eno, ?e pracovníci ?ofínské huti ji dostali darem od M?stNV
 • Zdroj fotoarchiv AMO; Archiv Vítkovice, a. s.; ??astná; Vose?ková; sd?lil Petr Sedlík; M?sto a výstava. 15 let výstav "Za socialistické ?ivotní prost?edí". Ostrava 1976
 • Sou?adnice 49.817777, 18.275992
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace p?ed vjezdem do areálu Vítkovických ?elezáren na k?i?ovatce ul. Ruská a Místecká
 • P?vodn?
  ?erná louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: vstup do závodu se sochou Hutníka
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: pohlednice z výstavy Ostrava za socialistické ?ivotní prost?edí 1963 s dvojicí hutníka a ?eny p?ed hlavním pavilonem
  datum: 1963
  foto: K. Kubala
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: pohlednice z výstavy Ostrava za socialistické ?ivotní prost?edí 1963 s dvojicí hutníka a ?eny p?ed hlavním pavilonem
  datum: 1963
  foto: K. Kubala