Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Vítkovice

Robert Bohá?ek: sklen?ná plastika pro reprezenta?ní vzorkovnu, 1967 Jaroslav Bro?: busta Emila Zátopka, 2003 Jan Buják: Dekorativní objekt, 1990 Marek ?íhal: Poslední ve?e?e p?ed a po, 2013 Rudolf Dole?al: ?tená?ka / Dívka s knihou, 1987 Jaroslav Fišer: fontána, 1967–1968 (?) Ji?ina Fišerová: Horník s praporem, 1955 (?) Augustin Handzel: Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera, 1936 Benjamin Hejlek: dekorativní sklen?né výpln?, 1967 Benjamin Hejlek, František Burant: dekorativní zábradlí, 1967 Roman Chmiel: Ementál, 1998 Roman Chmiel: Ostrovy a oázy, 2005 Roman Chmiel: Kravaty, 2012 Roman Chmiel: Soupleší, 2016 Antonín Ivanský: Kotlá? / Památník umu?eným d?lník?m Vítkovických ?elezáren / V boji za vlast, 1949 Magdaléna Jetelová: ?idle, 2013 Valerian Jikija: Energetická substance, 2010 František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války, 1931 (?) Jan Kaláb: Oran?ové k?í?ení, 2012 Jan Kaláb: Abstract, 2012 Jaroslav Kapec: Ptáci, 1977 Stanislav Kolíbal: Stavba ?. 25, 90. léta 20. století (?) Jan Komárek: Hornictví, 1955 (?) Vladimír Kopecký: Sklen?né hodiny, 1967 Miroslav Kubátek: d?licí m?í?, 1970 Martin Kucha?: Socha pro Sun Square, 2003 Aleš Kv?to?: výtvarn? ?ešený znak, 1978–1979 Jan Bogy Lörincz: Výtvarné ztvárn?ní bývalého krytu civilní obrany a d?tského h?išt?, 2024 Zden?k Má?el, Svatoslav Böhm: dekorativní st?na, 1973 Karel Malich: ?ernobílá plastika, 60. léta 20. století Ji?í Markevi?: Pam?tní deska Ilse Weberové, 2022 Juraj Mihalík: ?elezni?ní motivy, 1986 Ji?í Myszak: Vzhlí?ející, 1961–1965 Ji?í Myszak: Památník ob?tem fašismu, 1968–1969 Ji?í Myszak: pam?tní deska Jo?ce Jab?rkové, 1962 Jan Maria Najmr: Kosmonautika, 1963 Václav Aleš Navrátil: Pohádka, p?elom 40./50. let 20. století (?) Jaroslav N?mec: Kv?tina s motýly, 2003 Zden?k N?me?ek: Rodina, 1988 Karel Nepraš: Krá?ející, 1999–2000 neznámý: D?lník mostárny, 1968 (?) neznámý: Madona, 80. léta 19. století (?) neznámý: Pam?tní desky umu?eným zam?stnanc?m závodu a ob?tem náletu, konec 40. let 20. století (?) neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: Madona, po?átek 20. století (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století neznámý: Hutník / Sléva?, 1961 (?) neznámý: Kristus Pantokrator, 80. léta 19. století (?) neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: plastiky, 40.–50. léta 20. století (?) neznámý: Znak, 1923 neznámý: busta arcivévody Rudolfa Habsburského, kolem roku 1850 (?) neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: Rybá?, Sova a Plamen poznání, 1914 neznámý: Vítkovické stavby, 1986 neznámý: Va?ka, 1990 neznámý: Sv. Antonín Paduánský, 1886 (?) neznámý: ?eský lev, 1924 (?) neznámý: geometrický pouta?, 60. léta 20. století (?) Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: Symboly kultury, 1975 Josef Novický: reliéfy, 1975 Eduard Ov?á?ek: reliéfní sloup, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: D?licí st?na s motivy z oblasti d?jin kinematografie, 1976–1979 Stanislav Podhrázský: B??ec, 1969 Rudolf Popp: Hutník, p?elom 50./60. let 20. století (?) Marek Pra?ák: Pam?tní deska Paulu Kupelwieserovi, 2016 Rudolf Prokop, Rudolf Kouba: abstraktní reliéf, 1968–1969 Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen, 1978 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: 7 reliéf?, 1967–1968 (?) RS (?): Produkty mostárny, 1968 Miroslav Rybi?ka: pam?tní deska Karolu Šmidkemu, 1970 Miroslav Rybi?ka: Medví?ata, 1967–1968 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1966–1967 Emil Sedlík: Košíková, 1971–1972 Emil Sedlík: B??ec, 1971–1972 Emil Sedlík: Sluní?ko, 2011 Ji?í Sibinský: plastiky, 2007 Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Mír, 1983 Old?ich Šembera: Barevné pohledy / Pohyb v krajin?, 1987 V?ra Tošenovská: Kytice, 1978 Radim Ulmann: propaga?ní objekt, 1980 Karel Vašut: Klement Gottwald, 1986 Karel Vávra: Památník ob?tem sv?tových válek, 1951 Aleš Veselý: Klec, 1992 Ludvík Voneš: ?elezárny, 1964–1965 Ludvík Voneš: kovová m?í? s hutním sklem, 1964 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitrá?, 1967–1968 Milan Zezula: Hutnický motiv, 60. léta 20. století Milan Zezula: Hutník, 60. léta 20. století (?)