Milan Zezula: Hutník

 • Název Hutník
 • Dílo zaniklé
 • Autor Milan Zezula
 • Vznik 60. léta 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vytvo?eno v rámci Zezulova p?sobení ve funkci propaga?ního výtvarníka V?KG; sgrafito horníka m?lo socha?ský pendant v opodál stojící kovové plastice Hutníka (viz heslo)
 • Zdroj poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • Sou?adnice 49.817958, 18.276092
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace budova vrátnice závodu 1 Vítkovických ?elezáren
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové