Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? sgrafito

Ji?í Jaromír Drozd: ?ty?i ro?ní období / Lidová zábava / Tane?ní motivy, 1958–1960 Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 2. polovina 50. let 20. století Antonie Gabánková Laníková: D?ti, 2. polovina 50. let 20. století Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 1956 (?) Jaroslav Kándl: Pioný?i, asi 1955 Zden?k Má?el: D?tské hry, 1956–1960 Václav Aleš Navrátil: Pioný?i a ?eskoslovenský svaz mláde?e, 1953 Václav Aleš Navrátil: Pohádka, p?elom 40./50. let 20. století (?) neznámý, Alois Hlubek: Kytky, Ptáci a další motivy, 1954 neznámý: Ornamentální sgrafita, 1955 neznámý: sgrafita moštárny, 1973 (?) neznámý: Liška, 60. léta 20. století (?) neznámý: P?íroda, 1955 neznámý: Architektura, ? neznámý: Holubice míru, múzy a uniformované hlavy mu??, kolem 1955 neznámý: dekorativní výzdoba podchod?, 50. léta 20. století (?) neznámý: Ptáci, 1958 neznámý: Falco / Herkulovský motiv, Orel nad Ostravou a Sovy, 1922–1926 neznámý: dekorativní parapety, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: Matka a dít?, 1955 (?) neznámý: emblém školy, 1956 Jan Obšil: Práce a Hudba / Pracující Ostrava, 1955 Jan Obšil: Stavitel a Zedník, 1961 Jan Provazník: Oslava ?ivota, 50. léta 20. století (?) Otakar Schindler: Haví?i, 1961–1964 Franciszek ?wider: Nová spole?nost / Boj, osvobození, práce v míru, 1958 Luboš Synecký, Vojt?ch Berka: Slune?ní hodiny a D?ti, 1956 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: keramická sgrafita pro hornickou ubytovnu, konec 50. let 20. století V?ra Tošenovská: Kytice, 1978 V?ra Tošenovská: Zví?ata a Kv?tiny, 2. polovina 50. let 20. století V?ra Tošenovská: D?ti ve m?st?, 2. polovina 50. let 20. století Miloš Urbásek: dekorativní sloup, 1961 Vilém Wünsche: Hornická zábava, 1952–1955 Vilém Wünsche, Valentin Dr?kovic: Horník a Léka?, 1961 Milan Zezula: Geologický pr?zkum, 1977–1978 Milan Zezula: Hutník, 60. léta 20. století (?)