Jan Provazník: Oslava ?ivota

 • Název Oslava ?ivota
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jan Provazník
 • Vznik 50. léta 20. století (?)
 • Zánik 2020
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav zakryto p?i zateplení domu za?átkem roku 2020
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka ?ervinková uvádí dataci 1963, ale to se zdá nepravd?podobné jak vzhledem k povaze díla, tak vzhledem k dochovaným sch?zovním knihám um?lecké komise, které v 60. letech tuto Provazníkovu práci nezmi?ují
 • Zdroj ?ERVINKOVÁ, Veronika. Výtvarník Jan Provazník (1901?1978). Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci 2012.
 • Sou?adnice 49.848169, 18.283776
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace d?m ?. 58 na Sokolské t?íd?