Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 50. léta 20. století (Epocha vzniku)

1948–1958


Otto Cienciala: Mladý horník, 1956 (?) Ji?ina Fišerová: Horník s praporem, 1955 (?) Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 1956 (?) Antonie Gabánková Laníková: D?tské hry, 2. polovina 50. let 20. století Antonie Gabánková Laníková: D?ti, 2. polovina 50. let 20. století Vladislav Gajda: Památník Petra Bezru?e, 1955 (?) Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1957 Vladislav Gajda: Dobývání uhlí, 1958–1959 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1958–1959 Vladislav Gajda: Dva emblémy, 1956–1957 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1956–1958 Vladislav Gajda: medailon Julia Fu?íka, 1955 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku, 1954–1958 Augustin Handzel: D?v?ra v mír, 1951–1961 Augustin Handzel: Památník umu?eným a padlým za druhé sv?tové války, 1950 Vja?eslav Irmanov: Hutnictví, Hornictví a Zem?d?lství, 1955–1960 Antonín Ivanský: Kotlá? / Památník umu?eným d?lník?m Vítkovických ?elezáren / V boji za vlast, 1949 Antonín Ivanský: Pr?zkumný vrt, Zkoumání horniny v laborato?i, Výjev z dolu, Konstrukce mostu a návrat d?lníka dom?, 1956 Antonín Ivanský: Padlým a umu?eným / Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1951 Antonín Ivanský: Vinobraní / ?ena s hrozny, 1952 Antonín Ivanský: Horník / Mladý haví?, 1952 Antonín Ivanský: Úroda / ?ena s klasy, 1952 Vladimír Janoušek: D?ti, 1956 Vladimír Janoušek: Hojnost, 1956 Antonín Kalvoda: reliéf, 1957 Antonín Kalvoda: Mládí, 1957–1959 Antonín Kalvoda: Hostina, 1957 Jaroslav Kándl: Pioný?i, asi 1955 Jan Komárek: Hornictví, 1955 (?) Zden?k Má?el: D?tské hry, 1956–1960 Vincenc Makovský: Vít?zství / Rudoarm?jec, 1955 Ji?í Myszak: Horník, 1957 Ji?í Myszak: Podobizny skladatel? a dramatik?, 1955 Ji?í Myszak, Vladislav Gajda: Kultura, Zem?d?lství, Pr?mysl, 1955–1957 Ji?í Myszak: Kahan a hornické symboly, 1957 Václav Aleš Navrátil: Pohádka, p?elom 40./50. let 20. století (?) Václav Aleš Navrátil: Pioný?i a ?eskoslovenský svaz mláde?e, 1953 Lumír Nedvídek: ?n? a Odpich, 1957–1959 neznámý: Matka a dít?, 1955 (?) neznámý: Kocour, Pták a Pes, 50. léta 20. století (?) neznámý: Vinobraní, 50. léta 20. století (?) neznámý: supraporty a dve?ní výpln? se znaky, polovina 50. let 20. století neznámý: Kohout a Ko?ka, 50. léta 20. století neznámý: Atlet a ?ena, 2. polovina 50. let 20. století neznámý, Alois Hlubek: Kytky, Ptáci a další motivy, 1954 neznámý: Hol?i?ka a Chlape?ek, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: dekorativní výzdoba podchod?, 50. léta 20. století (?) neznámý: domovní znamení a reliéf, 1955–1957 neznámý: Mladí ?elezá?i, p?elom 50./60. let neznámý: P?íroda, 1955 neznámý: V?nec, 1957 neznámý: Práce a Hry / Den horník? a Den d?tí, 1955 neznámý: hornické a léka?ské symboly, 1957 (?) neznámý: Kyti?ka, 1953 (?) neznámý: Ornamentální sgrafita, 1955 neznámý: Holubice míru, múzy a uniformované hlavy mu??, kolem 1955 neznámý: emblém školy, 1956 neznámý: T?i stropní rozety, 1956 (?) neznámý: busta Miloše Sýkory, 50. léta 20. století (?) neznámý: Liška, 50. léta 20. století (?) Jan Obšil: Práce a Hudba / Pracující Ostrava, 1955 Damian Pešan: Pioný?i, 1956 Damian Pešan: P?edávání zkušeností, 1956 Ladislav ?udovít Pollák: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1949–1950 Jan Provazník: Oslava ?ivota, 50. léta 20. století (?) Vladimír Relich: Hrající si d?ti, 1957–1958 Miroslav Rybi?ka: busta Julia Fu?íka, 50. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: P?ivítání / Otec s dít?tem / První máj, 1955 (?) Jan Simota: Oslava hornické práce, 1955 Jan Simota: Oslava hutnické práce, 1955 Jan Simota, Jan Kavan: V?da, Práce a Um?ní, 1955–1956 Otto Sukup: výzdoba foyer a proscénia hlavního sálu, 1957–1958 Franciszek ?wider: Nová spole?nost / Boj, osvobození, práce v míru, 1958 Nad??da Synecká Sukupová: malí?ská výzdoba foyer a proscénia loutkového divadla, 1958 Luboš Synecký: Hutníci, 1958–1959 Luboš Synecký, Vojt?ch Berka: Slune?ní hodiny a D?ti, 1956 Antonín Šir??ek: Vstup do m?sta, 1957 Bed?ich Augustin Tkaczyk: dekorativní okno, 1957 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: keramická sgrafita pro hornickou ubytovnu, konec 50. let 20. století V?ra Tošenovská: D?ti ve m?st?, 2. polovina 50. let 20. století V?ra Tošenovská: Zví?ata a Kv?tiny, 2. polovina 50. let 20. století Drahomír T?ma: Kytice, 1957 Karel Vávra: Tan?ící d?ti, 1957 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954 (?) Karel Vávra: Hornický u?e?, 1952–1953 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954–1955 Karel Vávra: Kniha / Znak vzd?lávání, 1954 Karel Vávra: Památník ob?tem sv?tových válek, 1951 Karel Vávra: Mu? a ?ena / Geodet a stavitelství, 1958 Karel Vávra: Horník, Sb?ra?ka jablek, Sléva? a ?ne?ka, 1955–1956 Karel Vávra: Hrdinové neumírají / Památník padlým a umu?eným, 1949–1950 Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války / Padli za vlast, 1949–1950 Karel Vávra, Otto Sukup: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1951 Karel Vávra: Památník padlým horník?m Jámy Šverma, 1951–1952 Karel Vávra: památník ob?tem druhé sv?tové války, 1953 Karel Vávra: 12 znamení zv?rokruhu a Noc a den, 1956–1957 Karel Vávra: Práce a hry, 1956 Karel Vávra: Práce a v?da, Hornictví, Chemie, Um?ní, Energetika, Potraviná?ství, 1955–1956 Josef Vitvar: reliéfy na atice, 1956 (?) Josef Vitvar: D?lník a D?lnice, 1957 Vilém Wünsche: Hornická zábava, 1952–1955 Vilém Wünsche: Mary?ka Magdonova a Zbojník Ondráš, 1957 Milan Zezula: Ostrava, 1957–1958