neznámý, Alois Hlubek: Kytky, Ptáci a další motivy

 • Název Kytky, Ptáci a další motivy
 • Autor neznámý Alois Hlubek
 • Vznik 1954
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav zašlé, místy poškozeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  sgrafita jsou dle stylu dílem více autor? (lidov?jší ptáci, více geometrizované vázy s kytkami); na fotografiích z roku 1954 ulo?ených ve fotoarchivu AMO zachycen restaurátor a štukatér Alois Hlubek jako vedoucí sgrafitá?? se svým týmem (Rudolf Hlubek, Pavel Josefus) p?i realizaci sgrafit s kv?tinovými vázami; z?ejm? však tento tým pouze realizoval v omítce kartony navr?ené jiným um?lcem

 • Zdroj fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.824479, 18.168321
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace mezi okny nejvyšších podla?í na v?tšin? dom? v ul. Budovatelská a jejím okolí
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek