Seznam zkratek

 • AMO Archiv města Ostravy; bývá specifikováno (většinou jde o informace zapsané na rubové straně fotografií z fotoarchivu)
 • AMO Dílo fotodokumentace výtvarných děl realizovaných přes Český fond výtvarných umění Dílo, středisko v Ostravě, v letech 1973–1985 (v současné době probíhá přesun těchto materiálů do ZAO, kde bude součástí fondu Díla – ZAO Dílo)
 • Gajda DVOŘÁK, František. Vladislav Gajda. Ostrava 1980
 • GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • GVUO dokumentace Galerie výtvarného umění v Ostravě, dokumentace monumentálních realizací
 • fotoarchiv OM Fotografický archiv Ostravského muzea
 • Ponzerová PONZEROVÁ, Petra. Sochařství v Ostravě-Jih. Bakalářská práce, Ostravská univerzita v Ostravě 2006
 • NA Dílo Národní archiv v Praze, fond Český fond výtvarných umělců – Dílo
 • Šťastná ŠŤASTNÁ, Marie. Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. Ostrava 2008
 • Šťastná Poruba ŠŤASTNÁ, Marie. Porubské sochy a reliéfy. Ostrava 2014
 • ÚHAMO Útvar hlavního architekta města Ostravy
 • Vosečková VOSEČKOVÁ, Marta aj. Ostrava. Architektura, sochařství, malířství. Ostrava 1991
 • VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • VŽ (VŽKG) Vítkovické železárny (Klementa Gottwalda)
 • ZAO Dílo Zemský archiv v Opavě, fond Český fond výtvarných umění – Dílo