Antonín Ivanský: Úroda / ?ena s klasy

 • Název Úroda / ?ena s klasy
 • Autor Antonín Ivanský
 • Vznik 1952
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  na daném míst? stála ješt? na konci 50. let plastika P?ivítání od Miroslava Rybi?ky, která byla v roce 1960 p?emíst?na opodál do bývalého zámeckého parku a na jejím míst? instalována Ivanského socha, která byla spolu s dalšími dv?ma porubskými plastikami Ivanského (Vinobraní a Horník) p?vodn? ur?ena pro fasádu hotelu Imperial v Moravské Ostrav?; 1993 opravil Alois Hlubek

 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.823697, 18.169003
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace náb?e?í Svazu protifašistických bojovník?, u schodišt? k ul. Budovatelská
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek