Nad??da Synecká Sukupová: malí?ská výzdoba foyer a proscénia loutkového divadla