Vincenc Makovský: Vít?zství / Rudoarm?jec

 • Název Vít?zství / Rudoarm?jec
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vincenc Makovský
 • Vznik 1955
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka zmen?enina sochy Rudoarm?jce, která je v podstatn? v?t?ím m??ítku sou?ástí památníku osvobození v Brn? na Moravském nám?stí, kde byla instalována roku 1955; oprava ostravské plastiky v roce 1969 (provedl Václav Fidrich) a dal?í oprava v?etn? nového umíst?ní v rámci domu kultury roku 1980 (provedl Mikulá? Rutkovský)
 • Zdroj NA Dílo; STRAKO?, Martin. Architektura a program Domu kultury m?sta Ostravy v historických souvislostech. In Bílá lo? uprost?ed Ostravy 1961?2011. Ostrava 2011; http://encyklopedie.brna.cz/; ZAO Dílo (restaurování a nové umíst?ní plastiky)
 • Sou?adnice 49.831116, 18.273420
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace n?kdejší D?m kultury pracujících V?KG (nyní m?sta Ostravy)
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  datum: 1974