Antonie Gabánková Laníková: D?ti

 • Název D?ti
 • Dílo zaniklé
 • Autor Antonie Gabánková Laníková
 • Vznik 2. polovina 50. let 20. století
 • Zánik 21. století
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav krom? jednoho sgrafita odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka jediné dochované sgrafito je nad dve?mi domu ?. 17, sgrafita v?ak byla nad v?emi dve?mi bloku (?. 5, 7, 9, 11, 13, 15) a rovn?? mezi okny nejvy??ího patra domu, kde se nacházely rostlinné a zví?ecí motivy
 • Zdroj sd?lila Maria Gabánková
 • Sou?adnice 49.841472, 18.285978
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ul. Ostr?ilova
 • popis: jediné dochované sgrafito
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: jediné dochované sgrafito
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: archiv Marie Gabánkové
  popis: autorka p?ed svým sgrafitem asi v 90. letech 20. století
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Marie Gabánkové
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Marie Gabánkové
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Marie Gabánkové
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Marie Gabánkové
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Marie Gabánkové
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO