Miroslav Rybi?ka: busta Julia Fu?íka

 • Název busta Julia Fu?íka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 50. léta 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ busta plastika
 • Materiál kámen
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková uvádí jako autora Vladislava Gajdu
 • Zdroj Vose?ková; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008
 • Sou?adnice 49.869087, 18.287408
 • ?tvr? Hrušov
 • Lokalizace u pavilonu na n?kdejším nám. Julia Fu?íka, dnes zhruba pod zatá?kou ul. Bohumínská
 • P?vodn?
  Škrobálkova 300/51, 718 00 Slezská Ostrava-Kun?i?ky, ?esko
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: pavilon s bustou na staré pohlednici
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: architektonicky ztvárn?ný pavilon, p?ed ním? busta stávala