neznámý: Ornamentální sgrafita

 • Název Ornamentální sgrafita
 • Autor neznámý
 • Vznik 1955
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  5 sgrafitem zdobených ploch se shodným motivem na atice domu; na fotografii z ?ervna 1955 ulo?ené ve fotoarchivu AMO zachycen Pavel Kramá? p?i realizaci sgrafit s kv?tinovými vázami; z?ejm? však pouze realizoval v omítce kartony navr?ené jiným um?lcem (sám jako um?lec nedolo?en)

 • Zdroj fotoarchiv AMO
 • Sou?adnice 49.825517, 18.169843
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace západní pr??elí domu zam?stnanc? ?eleznice na ul. ?s. exilu