Karel Vávra: Horník, Sb?ra?ka jablek, Sléva? a ?ne?ka

 • Název Horník, Sb?ra?ka jablek, Sléva? a ?ne?ka
 • Autor Karel Vávra
 • Vznik 1955–1956
 • Typ reliéf
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 4 reliéfy; Vose?ková datuje 1958, uvádí chybné ?íslo domu a zmi?uje pouze 3 reliéfy; v?echny ?ty?i reliéfy se nacházejí rovn?? na bytových domech na nám?stí ?SA v ?eském T??ín?, kde jsou dopln?ny o dal?í ?ty?i nám?ty
 • Zdroj um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry); Vose?ková
 • Sou?adnice 49.838998, 18.292182
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace fasáda domu ?. 29 na ul. Sokolská
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek