Rejst?íky ? T?íd?ní dle autor? ? Karel Vávra

Karel Vávra: 12 znamení zv?rokruhu a Noc a den, 1956–1957 Karel Vávra: busta Ji?ího Myrona, 1943 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954–1955 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954 (?) Karel Vávra: Haví?, 1961 Karel Vávra: Hornický u?e?, 1952–1953 Karel Vávra: Horník, Sb?ra?ka jablek, Sléva? a ?ne?ka, 1955–1956 Karel Vávra: Hrdinové neumírají / Památník padlým a umu?eným, 1949–1950 Karel Vávra: Kniha / Znak vzd?lávání, 1954 Karel Vávra: Lachtan, 1965–1966 Karel Vávra, Otto Sukup: Lidé, bd?te! / Památník padlým ve druhé sv?tové válce, 1951 Karel Vávra: Matka Zem?, 1961–1964 Karel Vávra: Mu? a ?ena / Geodet a stavitelství, 1958 Karel Vávra: památník ob?tem druhé sv?tové války, 1953 Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války, 1945 Karel Vávra: Památník ob?tem druhé sv?tové války / Padli za vlast, 1949–1950 Karel Vávra: památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1948 Karel Vávra: Památník ob?tem sv?tových válek, 1951 Karel Vávra: Památník osvobození / Památník ob?tem první a druhé sv?tové války, 1946–1950 Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?, 1945–1947 Karel Vávra: Památník padlým horník?m Jámy Šverma, 1951–1952 Karel Vávra: Památník padlým rudoarm?jc?m, 1946 Karel Vávra: Pam?tní deska Janu Prokešovi, 1938 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pam?tní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Karel Vávra: Pam?tní deska Miloši Sýkorovi, 1947 Karel Vávra: Pam?tní deska ob?tem nacismu, 1948 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?, 1969–1970 Karel Vávra: Píse? domova, 1960 Karel Vávra: Práce a hry, 1956 Karel Vávra: Práce a v?da, Hornictví, Chemie, Um?ní, Energetika, Potraviná?ství, 1955–1956 Karel Vávra: reliéf pro východní vrátnici, 1959 Karel Vávra: Soutok ?ek, 1968 Karel Vávra: Stava?i, 1961 Karel Vávra: Tan?ící d?ti, 1957 Karel Vávra: Thálie, 1959–1960 Karel Vávra, Antonín Kalvoda: Tumba / Památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Václav Švec, Karel Vávra, Jan Jírovec, Karel Gruntorád (dílna): Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války, 1927 Karel Vávra: Zdraví, 1961–1962 Karel Vávra: Zví?ata, 1963