Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?

 • Název Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?
 • Autor Karel Vávra Antonín Ivanský
 • Vznik 1969–1970
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý, nov?jší deska se jmény, která reliéf dopl?uje, však nerespektuje materiálem ani rozm?rem p?vodní reliéf
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka Vose?ková datuje ji? 1946 (u záznamu Vávry) a 1947 (u záznamu Ivanského), ale v pramenech se jednozna?n? hovo?í o vzniku pam?tní desky na konci 60. let; a?koli archivní materiály hovo?í pouze o autorství Vávry, deska je signována naopak pouze Ivanským
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.840869, 18.289122
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní prostor objektu Krajského ?editelství ?eské policie
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek