Karel Vávra: Haví?

 • Název Haví?
 • Autor Karel Vávra
 • Vznik 1961
 • Typ reliéf
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý, nep?íliš vhodné umíst?ní, zastín?no ke?i
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? na Hornicko-geologické fakult? V?B ve Slezské Ostrav?, p?eneseno 1982
 • Zdroj ??astná; ??astná Poruba; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.837617, 18.157456
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace atrium kolejí VŠB-TUO
 • P?vodn?
  Chittussiho 4, 710 00 Slezská Ostrava, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek