Otto Cienciala: Mladý horník

 • Název Mladý horník
 • Dílo zaniklé
 • Autor Otto Cienciala
 • Vznik 1956 (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  absolventská práce socha?e Ciencialy, z?ejm? z Vysoké školy výtvarných um?ní v Bratislav? z roku 1956, která byla roku 1959 nabídnuta jako odlitek z um?lého pískovce pro d?m o 42 bytových jednotkách na k?í?ení Zahradní a Milí?ovy ul. a jako patinovaný sádrový odlitek pro 17t?ídní školu na ul. Svatopluka ?echa v Haví?ov?; další odlitek (z bronzu) vznikl roku 1976 pro výpo?etní st?edisko Kamenouhelných dol? v Kladn?; ostravský odlitek poni?en vandaly a odstran?n, stejn? tak oba další odlitky díla byly v minulosti ze svých míst odstran?ny

 • Zdroj sd?lil Oskar Cienciala; ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.837271, 18.288295
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed bytovým domem ?. 7 na ul. Zahradní
 • zdroj: Kamenouhelné doly koncern Kladno, Kladno 1981
  popis: bronzový odlitek v Kladn?
 • zdroj: Haví?ovský zpravodaj o historii m?sta
  popis: sádrový odlitek té?e plastiky v Haví?ov?
 • zdroj: Haví?ovský zpravodaj o historii m?sta
  popis: sádrový odlitek té?e plastiky v Haví?ov?
 • zdroj: Haví?ovský zpravodaj o historii m?sta
  popis: sádrový odlitek té?e plastiky v Haví?ov?