neznámý: Ptáci

 • Název Ptáci
 • Autor neznámý
 • Vznik 1958
 • Typ mozaika sgrafito
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 12 polí na ka?dém dom?; Vose?ková uvádí jednou jako autory bratry Kemrovy, na jiném míst? architekta Ji?ího Petrusiaka; lze v?ak p?edpokládat, ?e u v?t?iny zakázek pro bytové domy z konce 50. let 20. století byl Ji?í Kemr pouze zprost?edkovatelem zakázek; podobná keramická sgrafita v Haví?ov? (n?která rovn?? s motivy pták?) vytvo?il Bed?ich Augustin Tkaczyk
 • Zdroj Vose?ková
 • Sou?adnice 49.831109, 18.169018
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace mezi okny horních pater dom? ?. 17 a 21 na Havlí?kov? nám.
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek