Ji?í Babí?ek: Tribunové lidu

 • Název Tribunové lidu
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Babí?ek
 • Vznik 1968–1974
 • Zánik nerealizováno
 • Typ plastika
 • Materiál diorit
 • Stav nerealizováno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka a?koli ?stará? komise na konci 60. let návrh plastiky hodnotila velmi kladn? (ideový návrh schválen u? v dubnu 1968), s p?íchodem tzv. normalizace byly autorovi kladeny p?eká?ky v realizaci (v lednu 1971 ?nová? komise znovu rozhoduje 4 hlasy proti 3 o schválení realizace), které vyústily v pozastavení (v dubnu 1971) a následn? zru?ení akce a odchod autora z Ostravy
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.842994, 18.293452
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace schodišt? p?i vyúst?ní lávky p?es ?eku Ostravici na za?átku sídlišt? Kamenec
 • zdroj: archiv Ji?ího Babí?ka
  popis: model nerealizované plastiky