Benjamin Hejlek, František Burant: dekorativní zábradlí

 • Název dekorativní zábradlí
 • Autor Benjamin Hejlek František Burant
 • Vznik 1967
 • Typ designový prvek vitrá?
 • Materiál drátosklo
 • Stav n?které výpln? špinavé ?i mírn? popraskané, jedna siln?ji poškozena
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka dv? zcela nové výpln? (náhradní ?i nepou?ité) uskladn?ny na nádra?í; a?koli práce byla zadána pouze Burantovi (Hejlek m?l zpracovávat sklen?nou st?nu u vchodu do haly), p?i kolaudaci v ?íjnu 1967 komise uvádí jako autory oba dva
 • Zdroj NA Dílo; STRAKO?, Martin. Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Ostrava 2
 • Sou?adnice 49.801054, 18.262431
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace ochoz haly vlakového nádra?í
 • datum: 2009
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2009
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2009
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula