Stanislav Podhrázský: B??ec

 • Název B??ec
 • Autor Stanislav Podhrázský
 • Vznik 1969
 • Typ plastika
 • Materiál kov
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika z roku 1969 byla p?vodn? umíst?na na zahrad? um?lce v Nové Vsi u Bo?ejova, na p?elomu let 2023/2024 byla instalována do Dolní oblasti Vítkovic
 • Sou?adnice 49.820257, 18.281896
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace na návrší mezi Národním zem?d?lským muzeem a Velkým sv?tem techniky
 • datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek