Benjamin Hejlek: dekorativní sklen?né výpln?

 • Název dekorativní sklen?né výpln?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Benjamin Hejlek
 • Vznik 1967
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ vitrá?
 • Materiál sklo
 • Stav krom? jedné horní tabule zni?eno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? ?est z?ejm? pr?zra?ných výplní, na kterých bylo ve st?edové ?ásti zven?í p?ipevn?no výrazn? plastické natavené barevné drátosklo v abstraktní kompozici; velmi brzy v?ak do?lo k po?kození vitrá?e, kterou Hejlek místo opravy v roce 1969 nahradil novou, slo?enou ze ?esti bezbarvých výplní drátoskla s reliéfn? provedenými motivy; p?edposlední výpl? rozbita vandalem na ja?e 2016
 • Zdroj NA Dílo
 • Sou?adnice 49.800892, 18.262370
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace mezi vchodem a východem z haly ?elezni?ního nádra?í Vítkovice
 • popis: poslední zachované výpln?
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: poslední zachované výpln?
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: AMO (Sbírka fotografických archiválií Zde?ka ?ermáka)
  popis: p?vodní výpl? mezidve?ního prostoru s plastickými prvky z barevného hutnického skla
  datum: 1969
 • zdroj: Národní archiv Praha
  popis: p?vodní výpl? mezidve?ního prostoru s plastickými prvky z barevného hutnického skla (detail z interiéru)
  datum: 1969
 • zdroj: Národní archiv Praha
  popis: interiér haly s p?vodní výplní mezidve?ního prostoru s plastickými prvky z barevného hutnického skla
  datum: 1969