Miroslav Rybi?ka: fontána

 • Název fontána
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1966–1967
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ fontána
 • Materiál kov sklo
 • Stav odstran?no, z?stala jen stará nádr? fontány, na kterou byl novodobý objekt v 60. letech z?ejm? instalován
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  celá v?c nejasná – Rybi?ka datuje 1962, ale v pramenech se objevuje teprve 1966 zmínka o restaurování kašny (jde o nádr? p?enesenou z prostoru p?ed Divadlem Antonína Dvo?áka v Moravské Ostrav?), pro ni? m?l Rybi?ka pou?ít sousoší labutí, které M?stNV Ostrava zakoupil od socha?e Josefa Špa?ka; zpráva o kolaudaci však o Špa?kov? soše ji? nehovo?í (víme, ?e pak stávala v zoologické zahrad?)

 • Zdroj ZAO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008
 • Sou?adnice 49.810010, 18.271211
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace sad Jo?ky Jab?rkové
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní nádr?e kašny p?ed divadlem v Moravské Ostrav?