Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? fontána

Miloš Axman: ?ty?i ?eky / Voda ?ivota, 1973 Miloš Axman: Šumná Ostravica, 1980–1981 Konrád Babraj: pítka a ?ardiniéry, 1980 Drahoslav Beran: plastika ve fontán?, 1966–1969 Otto Cienciala: Kv?t / Banány, 1983–1985 Otto Cienciala: fontána, 1969–1970 Otto Cienciala: Skalní pr?rva / Fontána, 1982–1986 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla: fontána, 1970–1971 Václav Fidrich: Slun?ní, 1995–1997 Jaroslav Fišer: fontána, 1967–1968 (?) Vladimír Fleissig: fontána, 1975–1981 Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo, 1980 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: fontána, 2002 Vladislav Gajda: fontána, 1976–1981 Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: Kv?t / Heraldická r??e, 1975–1976 Antonín Gavlas: Fontána / Krystaly, 1995 Stanislav Hanzík: Mládí, 1958–1961 Stanislav Hanzík: Dív?í tajemství, 1958–1961 Vincenc Havel: Mu? a ?ena, 1967 Miloslav Chlupá?: Non scholae, sed vitae, 1959–1961 Antonín Ivanský: Labutí polibek, 1995 Ivo Klimeš: fontána, 1970 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: Vertikála, 1966–1969 Rudolf Kouba: fontána, 1981 (?) Aleš Kv?to?: Spole?nou cestou / fontána ve vestibulu, 1981 Sylva Lacinová: Kv?t, 1973–1974 Ladislav Martínek: Koupel, 1958–1962 Št?pán Mikula: fontána, 1976–1977 Št?pán Mikula: fontána, 1975–1976 Št?pán Mikula: Kv?t, 1976–1979 Ji?í Myszak: Ruce chrání vodu, 1984 Ji?í Myszak: fontána, 1979–1982 Ji?í Myszak: Vzhlí?ející, 1961–1965 neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie), asi 90. léta 19. století neznámý: fontána, p?elom 80./90. let 20. století (?) Ji?í Plieštik: fontána a ?asová osa, 2006–2007 Jind?iška Radová, Pravoslav Rada: fontána / Královský dv?r, 1967 Mikuláš Rutkovský: Zdraví / Sedící ?ena, 1977–1981 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1987–po?átek 90. let 20. století Miroslav Rybi?ka: fontána, 1966–1967 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1967 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1979–1980 Ev?en Scholler: fontána, 1985 Vojt?ch Sucharda, Stanislav Sucharda: ?ena nad pramenem, 1908–1909 (?) Josef Špa?ek: D?v?átko, 1975–1976 František Štorek: Ikaros, 1999 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Bronis?aw Firla: Kvetoucí ke?, 1968–1973 Karel Vávra: Lachtan, 1965–1966