Sylva Lacinová: Kv?t

 • Název Kv?t
 • Autor Sylva Lacinová
 • Vznik 1973–1974
 • Typ fontána plastika
 • Materiál m??
 • Stav plastika dobrý, kašna zrušena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení Lubor Lacina; p?vodn? m?la Lacinová vytvo?it pro atrium dv? plastiky, av?ak úkol byl pozd?ji zkrácen na polovinu; p?i p?estavb? p?ednádra?ního prostoru do?lo ke zru?ení ka?ny a nahrazení ?lou?í?, u které plastika jen voln? stojí
 • Zdroj GABRIELOVÁ, Bronislava aj. Sylva Lacinová. Brno 1996; ??astná
 • Sou?adnice 49.850834, 18.267694
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace p?edprostor Hlavního nádra?í
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Zapomenutá Ostrava (facebookové stránky)
 • datum: 2011
  foto: Roman Polášek
 • popis: sádrový model plastiky z roku 1973 v ateliéru autorky
  foto: Lukáš Kos