Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo

 • Název fontána / Pe?etidlo
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1980
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ fontána
 • Materiál bronz ?ula
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení Josef Havlí?ek; ?ást plastiky (vlastní pe?etidlo) ulo?ena v depozitu Technických slu?eb m?sta Ostravy, zva?uje se instalace v centru na ul. 28. ?íjna
 • Zdroj AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.836661, 18.291440
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Jiráskovo nám. (Ku?í rynek)
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula