Rejst?íky ? T?íd?ní dle autor? ? Vladislav Gajda

Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1956–1958 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1958–1959 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1957 Vladislav Gajda, Jan Gajda: ?lov?k socialistické p?ítomnosti a poznání sv?ta, 1982–1983 Vladislav Gajda: dekorativní reliéf, 1967–1969 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967–1968 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1963–1964 Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1959–1970 Vladislav Gajda: dekorativní st?ny, 1968–1969 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: d?licí m?í?, 1964–1965 Vladislav Gajda: D?lnice, 1979–1980 Vladislav Gajda: Dobývání uhlí, 1958–1959 Vladislav Gajda: Dva emblémy, 1956–1957 Vladislav Gajda: fontána, 2002 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: fontána, 1976–1981 Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo, 1980 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku, 1954–1958 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku / Revolu?ní tradice Slezské Ostravy, 1974–1976 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Hornická rodina / Jistota, 1976–1984 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: H?bitovní stéla, 1959–1970 Vladislav Gajda: Kompozice, 1965 Vladislav Gajda: Kosmická píse?, 1968–1969 Vladislav Gajda: Kubus, 1967–1968 Ji?í Myszak, Vladislav Gajda: Kultura, Zem?d?lství, Pr?mysl, 1955–1957 Vladislav Gajda: Kv?t / Heraldická r??e, 1975–1976 Vladislav Gajda: kv?tníková sestava, 1974–1976 Vladislav Gajda: Láska, 1987–1988 Vladislav Gajda: medailon Julia Fu?íka, 1955 Vladislav Gajda: medailon Petra Bezru?e, 1998 Vladislav Gajda: medailon Tomáše Garrigua Masaryka, 1998 Vladislav Gajda: Melodie hudby, 1989–1990 Vladislav Gajda: Milicioná?, 1961–1962 Vladislav Gajda: Mládí / Hlava dívky, 1975–1977 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Mládí a radost, 1980–1981 Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: Nar?stání, 1966–1967 Vladislav Gajda: Oslava ?ivotního prost?edí, 1983–1985 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd, 1989–1992 Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy, 1973–1974 Vladislav Gajda: Památník Petra Bezru?e, 1955 (?) Vladislav Gajda: Památník povodní 1997, 1997 (?) Vladislav Gajda: Památník revolu?ních boj? / Stávka na Dole Trojice, 1951–1965 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda, Miloš Barto?: Pam?tní deska Juliu Fu?íkovi, 1985 Vladislav Gajda: Pen??nictví, 1981 Vladislav Gajda: Pochode?, 1976 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb, 1981–1982 Vladislav Gajda: Prométheus / Rozmach v?dy, techniky a civilizace, 1968–1973 Vladislav Gajda: reliéfní st?na, 1966 (?) Vladislav Gajda: Reminiscence / Dív?í hlava, 1958 Vladislav Gajda: Slunce, 1967–1973 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Stavebnictví, 1983–1984 Vladislav Gajda: Torzo / Melodie, 1982–1983 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Vladislav Gajda: Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí, 1968–1972 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: Vertikála, 1966–1969 Vladislav Gajda: Vertikální motiv, 1971–1972 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: vstupní brána, 1965–1969 Vladislav Gajda: Zrození ?eleza, 1968–1970