Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: d?licí m?í?

 • Název d?licí m?í?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ivo Klimeš Vladislav Gajda
 • Vznik 1964–1965
 • Zánik 21. století
 • Typ dekorativní m?í?
 • Materiál mosaz ?elezo
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka monografie o Gajdovi uvádí dataci 1964?67, av?ak dílo bylo dle pramen? kolaudováno ji? roku 1965; tém?? shodná m?í? vznikla pro hotelový d?m Dolu Paskov ve Frýdku-Místku
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda
 • Sou?adnice 49.788379, 18.226018
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace vstupní hala bývalého hotelového domu NHKG (dnes DMH), ul. Výškovická
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: varianta d?licí m?í?e pro hotelový d?m v Místku
 • zdroj: http://www.portalostrava.cz
  popis: vstupní hala hotelového domu p?ed p?estavbou