Vladislav Gajda: Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí

 • Název Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1968–1972
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav dobrý, nevhodn? obestav?no informa?ními tabulemi
 • Umíst?ní Interiér
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017; IVÁNEK, Jakub ? ?PA?KOVÁ, Eva: Socha? Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou ?kolu bá?skou, In: Ostrava. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska 32. Ostrava 2018
 • Sou?adnice 49.833773, 18.164096
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace vstupní hala rektorátu VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula