Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872

 • Název Památník stávky na dole Hlubina 1872
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1965
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ busta památník plastika
 • Materiál pískovec ?ula
 • Stav památník stojí, ale vlastní plastika hlavy haví?e chybí
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka hlava haví?e-revolucioná?e vznikla p?i realizaci Památníku revolu?ních boj? v centru m?sta (viz samostatné heslo); p?vodn? byla údajn? zamý?lena pro památní?ek p?ed Dolem Trojice, nakonec v?ak byla umíst?na p?i vstupu do Dolu Hlubina; Vose?ková datuje 1967, ??astná dokonce 1972
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.822704, 18.278619
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace u vstupní brány Dolu Hlubina
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: busta p?ed instalací na památník
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: interiérová verze busty horníka