Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb

 • Název Práce a chléb
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda Jan Gajda
 • Vznik 1981–1982
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika pouta?
 • Materiál bronz ?ula liberecká
 • Stav odstran?no 2006 soukromým vlastníkem objektu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika vznikla pro p?edprostor p?ístavby banky v Moravské Ostrav? (mezi dne?ní Komer?ní bankou a bývalou Union bankou ? dnes palác Prosperita), av?ak po instalaci byla socha ozna?ena pro daný prostor za nevhodnou; pro záva?nost rozpracovaného úkolu v?ak byla plastika p?esunuta jinde (s p?idáním motivu hv?zdy) ? do atria obchodního centra ve Vý?kovicích, na místo konstruktivistické plastiky Zde?ka Ku?ery z roku 1978 (viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.778200, 18.224188
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace atrium bývalého domu slu?eb obchodního centra Odra
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: Polášek, Miloš – Sikula, Petr. Ostrava. Ostrava 1985