Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie

 • Název Tradice podniku / Symboly chemie
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda Jan Gajda
 • Vznik 1982–1984
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál bronz laminát
 • Stav p?i prodeji budovy n?kdejší ubytovny Chemik údajn? p?evezeno do objektu Moravských chemických závod? v Mariánských Horách; dnešní stav neznámý, nebo? objekt nebyl zp?ístupn?n
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka reliéf o rozm?ru 90 x 90 cm; a?koli hototo a p?edb??n? kolaudováno ji? 1984, instalováno teprve 1987; vzniklo pro n?kdej?í hotelový d?m Chemik (dnes Harmony Club hotel), p?i jeho? prodeji byl reliéf p?emíst?n p?ímo do chemických závod?
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.834727, 18.232344
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace správní budova závodu Borsodchem Mchz (n?kdejší chemické závody)
 • P?vodn?
  28. ?íjna 1263/170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?eská republika