Stanis?aw Pietrusza: Král v?tru

 • Název Král v?tru
 • Autor Stanis?aw Pietrusza
 • Vznik 2011
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo (dub)
 • Stav ?ást plastiky (d?ev?ná koule) ztracena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka z Mezinárodního socha?ského sympozia Plesná 2011; totem sou?ástí d?tského h?i?t?
 • Zdroj Ná? obvod ozdobí t?i um?lecká díla talentovaných socha??. Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, únor 2012 (?. 206)
 • Sou?adnice 49.835338, 18.258351
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace pahorek uprost?ed tzv. doliny na sídlišti Fifejdy
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek