Miroslav Rybi?ka: fontána

 • Název fontána
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1979–1980
 • Zánik 21. století
 • Typ fontána
 • Materiál m?? ?ula
 • Stav m?d?né prvky rozkradeny, prakticky z?stal jen ?ulový kvádr
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.838749, 18.163230
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace atrium restaurace na ul. Pavlouskova
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: v roce 2010 m?la kašna ješt? velkou ?ást kovových prvk?
  datum: 2010
  foto: Nikolas Pistolas