Mikuláš Rutkovský: Zdraví / Sedící ?ena

 • Název Zdraví / Sedící ?ena
 • Autor Mikuláš Rutkovský
 • Vznik 1977–1981
 • Typ fontána plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav plastika dobrý, kašna zanedbána, zchátralá
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka roku 1976 bylo doporu?eno ?e?it jako sloup s reliéfy na téma zdraví se vztahem ke ka?n?, která v?ak byla zadána Rutkovskému a architektu Dydowiczovi samostatn? na základ? výb?rového ?ízení teprve pozd?ji tého? roku; je?t? v tém?e roce se mluví o figurativním prvku, který komise doporu?ila omezit na 3 postavy; v roce 1977 komise doporu?uje zvolit nový ideový návrh a na konci tohoto roku se ji? hovo?í o sedící ?enské postav?; ??astná uvádí jako spoluautora Miroslava Matia?ka; socha i s fontánou opravena roku 2020
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.785435, 18.259022
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?ed budovou polikliniky
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek