Stanislav Hanzík: Dív?í tajemství

 • Název Dív?í tajemství
 • Autor Stanislav Hanzík
 • Vznik 1958–1961
 • Typ fontána plastika
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení Jaroslav Fragner; v p?ilehlé ?ásti kulturního domu p?vodn? Kino náro?ného diváka
 • Zdroj NA Dílo; ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.830744, 18.271597
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vedle Domu kultury m?sta Ostravy
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek