Otto Cienciala: Skalní pr?rva / Fontána

 • Název Skalní pr?rva / Fontána
 • Autor Otto Cienciala
 • Vznik 1982–1986
 • Typ fontána plastika
 • Materiál kov ?ula
 • Stav ?ást ztracena, p?estav?no, fontána zrušena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení 1982 neúsp??né; p?vodn? dv? vertikální stély, mezi nimi? prý?tila voda na horizontáln? polo?enou desku; poté, co se jedna vertikální stéla ztratila a fontána p?estala fungovat, autor zm?nil koncepci do sou?asné podoby
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; sd?lil Oskar Cienciala
 • Sou?adnice 49.831833, 18.279172
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace atrium na severní stran? podchodu na nám. Republiky
 • datum: 2. polovina 80. let 20. století
  foto: Oskar Cienciala
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Podchody nám. Republiky Ostrava. Technická pr?vodka. Ostrava, s. d.
  popis: plastika p?ed instalací