Miloš Axman: ?ty?i ?eky / Voda ?ivota

 • Název ?ty?i ?eky / Voda ?ivota
 • Autor Miloš Axman
 • Vznik 1973
 • Typ fontána plastika
 • Materiál ?ula
 • Stav plastika v dobrém stavu, bazén zchátralý a nefunk?ní
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka souso?í p?edstavuje alegorie ?ty? velkých ?ek povodí Odry ? Odry, Opavy, Ostravice a Lu?iny
 • Zdroj ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.831037, 18.265448
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed Domem vodohospodá??
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek