Št?pán Mikula: Kv?t

 • Název Kv?t
 • Autor Št?pán Mikula
 • Vznik 1976–1979
 • Typ fontána plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav odstran?no a uskladn?no, fontána zrušena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení 1975?76; b?hem rekonstrukce nám?stí?ka odstran?no a uskladn?no
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.787541, 18.256547
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?ed obchodním centrem Hlubina
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Mikulova kašna s Václavíkovou mozaikou v pozadí
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek