Lumír ?merda, Bronis?aw Firla: fontána

 • Název fontána
 • Autor Lumír ?merda Bronis?aw Firla
 • Vznik 1970–1971
 • Typ fontána plastika
 • Materiál ocel nerezová ?elezo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika ve fontán? m?la být p?vodn? pom?d?na, ale nakonec p?istoupeno k oplechování hliníkem, rovn?? nádr? m?la být p?vodn? kruhová, ale realizována jako ?tvercová; ka?na byla dopln?na osv?tlením v úst?edním prostoru mezi trubicovitými útvary; investor (M?stský investorský útvar) projevil uspokojení s realizovaným dílem; plastika opravena 2015 (zchátralé hliníkové plechy nahrazeny nerezem) a instalována do nového prost?edí (problematické jsou nové vodní trysky, které byly z úst?edního prostoru mezi trubkami ka?ny p?emíst?ny do okolí vlastní plastiky)
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Lumír ?merda; ??astná
 • Sou?adnice 49.788614, 18.227146
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed kinem Luna
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula