Bed?ich Augustin Tkaczyk, Bronis?aw Firla: Kvetoucí ke?

 • Název Kvetoucí ke?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Bed?ich Augustin Tkaczyk Bronis?aw Firla
 • Vznik 1968–1973
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ fontána
 • Materiál beton kov smaltovaný
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka materiálov? (betonový objekt se smaltovanými ter?i) odpovídá nedalekému objektu pro atrium Z? Mitu?ova, jeho? autorem je rovn?? Tkaczyk (viz heslo); dílo m?lo p?edstavovat stylizovaný kvetoucí ke?
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.783863, 18.260204
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace za objektem Venuše na sídlišti Letišt?
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.