neznámý: pouta?

  • zdroj: Vítkovické stavby Ostrava. Ostrava s. d.
  • zdroj: fotoarchiv AMO
    datum: 70. léta 20. století
  • zdroj: album fotografií zachycujících m?sto, Knihovna m?sta Ostravy, pobo?ka Dr. Martínka
  • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.