Karel Vašut: Klement Gottwald

 • Název Klement Gottwald
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Vašut
 • Vznik 1986
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ památník plastika
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no roku 1990 a ulo?eno v hale 520 v Dolní oblasti Vítkovic
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj Va?ut; Archiv Vítkovice, a. s.
 • Sou?adnice 49.808680, 18.253248
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace p?ed budovou Nového ?editelství
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • popis: plastika p?i instalaci b?hem výstavy ke 150 let?m Vítkovických ?elezáren v galerii Gong
  datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: plastika p?i instalaci b?hem výstavy ke 150 let?m Vítkovických ?elezáren v galerii Gong
  datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: detail rukou plastiky a novin se zbytky ?ervené a modré barvy, kterými byla socha pomalována b?hem sametové revoluce
  datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek