neznámý: busta arcivévody Rudolfa Habsburského

 • Název busta arcivévody Rudolfa Habsburského
 • Autor neznámý
 • Vznik kolem roku 1850 (?)
 • Typ busta plastika
 • Materiál litina
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka údajn? kopie busty z krypty olomouckého dómu sv. Václava odlitá v ?elezárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí; p?vodn? stávala na kamenném podstavci s pam?tním nápisem z roku 1906 v zahrad? ?elezárenského záme?ku na Výstavní ul.; 1969 byla restaurována a umíst?na v Muzeu V?KG; 1990 znovu restaurováno a p?i p?íle?itosti 170 let provozu V? v roce 1998 odhaleno na novém podstavci (auto?i Ji?í Klíma a Boris Hlub) p?ed Novým ?editelstvím
 • Zdroj ??astná
 • Sou?adnice 49.808694, 18.253226
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace p?ed budovou Nového ?editelství Vítkovic
 • P?vodn?
  Ostrava 79, 703 00 Ostrava, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: busta na p?vodním podstavci na zahrad? tzv. ?elezárenského záme?ku
  datum: 1960