Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 19. století (Epocha vzniku)

1800–1918


Petr Bo?ucký (kamenická firma): Bo?ské Srdce Pán? / Kristus, 1908 Anton Grath: Pomník Friedricha Schillera, 1905 (?) Guštafik: Madona, po?átek 20. stol. (?) Richard Kauffungen, Asociace socha?? z Vídn?: Kalvárie, Kristus a zástupy trpících, sv. Josef a sv. Alois Gonzaga (?), 1898 A. Knirsch (?): Polonie a Orli, 1902 Leopold Kosig (Kossig): Triumf um?ní / Vít?zství poezie nad Sfingou, 1907 neznámý: Madona, 80. léta 19. století (?) neznámý: Kristus Pantokrator a chrli?e, p?ed rokem 1893 (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: reliéf Zdravotní pé?e a dekorativní výzdoba fasád, 1895–1896 neznámý: Hygie, konec 19. století neznámý: Sv. Antonín Paduánský, 1886 (?) neznámý: Panna Marie Bolestná, 1877 neznámý: Afrodita, po?átek 20. století (?) neznámý: Busta Ji?ího z Pod?brad, 1899 neznámý: busta arcivévody Rudolfa Habsburského, kolem roku 1850 (?) neznámý: Panna Maria, p?elom 19./20. století (?) neznámý: Atlanti, 1911 neznámý: Rybá?, Sova a Plamen poznání, 1914 neznámý: výzdoba vstupu kostela Nanebevzetí Panny Marie, 1901–1902 neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, p?elom 19./20. století (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: Dívka, Chlapec a ?ena s dít?tem, 1912 neznámý: Ková? a Strojník, 1911–1912 neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: 3 lvi, 1904–1905 neznámý: D?ti, p?elom 19./20. století neznámý: V?d?ní, 1901 neznámý: dekorativní plastiky, 1910–1911 neznámý: výzdoba pr??elí kostela Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie, 1896–1899 neznámý: Medailony s putti, 1898 neznámý: 3 putti, 1911–1913 neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie), asi 90. léta 19. století neznámý: Pomník císa?e Františka Josefa I., 1906 neznámý: Práce a erb, 1902–1903 neznámý: Hornická Ostrava, po?átek 20. století (?) neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: Hojnost / Ceres, 1898–1899 neznámý: Tan?ící, 1902 neznámý: Kristus Pantokrator, 80. léta 19. století (?) neznámý: ?ena v loubí, 1903 neznámý: Madona, po?átek 20. století (?) Karel Novák: výzdoba pr??elí kostela, 1907 Karel Novák, Emil Králí?ek: Vále?ný pomník, 1916 Karel Novák: Pokoj vám! / Mírová socha, 1915 V. Novák: And?l, 1910 Ferdinand Reichert: dekorativní reliéfy, 1911 Hans Rupprecht: opona, 1907 Vojt?ch Sapík: Jan Amos Komenský, 1908 Vojt?ch Sapík: Vzd?lání, 1908 Vojt?ch Sapík: Nová doba, V?d?ní a busta Jana Amose Komenského, 1908 Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost, 1894 nebo 1920 (?) Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost, 1894 nebo 1920 (?) Vojt?ch Sucharda, Stanislav Sucharda: ?ena nad pramenem, 1908–1909 (?) Eduard Felix Veith: Apoteóza Poezie, 1907 Alois Zapletal: Géniové / Michelangelo a Mánes, po roce 1912 Helena ?elezná: Hudba a Drama / Báj o Orfeovi, 1907